Over

Welcome to The Village was het mooiste festivaldorp van Nederland, middenin de zomer. Dank aan iedereen die ons mooie festivaldorp de afgelopen tien jaar kleur heeft gegeven, die hielp met bouwen en breken, die inspireerde en droomde. #wewillalwaysloveyou

Wat op een festival werkt, kan ook in de echte wereld!
Op een zeldzaam ruime festivallocatie zorgen kunstenaars, muzikanten, koks en startups voor een programma dat aanzet tot discussiëren en verder denken. Het festival als tijdelijke samenleving, een mini-maatschappij.

Een wereld die werkt
Welcome to The Village is drie dagen feest, maar gaat ook over hoe onze wereld er over vijf of misschien wel vijftig jaar uitziet. Tijdens innovatietraject DORP en later op het festivalterrein zelf wordt hard gewerkt aan oplossingen voor de toekomst. Vanuit de gedachte dat als een idee of nieuw prototype op een festival werkt, het ook in de ‘echte wereld’ kan werken. Honderden studenten, muzikanten, kunstenaars, vrijwilligers, designers, wetenschappers en festivalbezoekers werken ieder jaar tijdens het festival aan een betere wereld en een volledig circulair festival in 2022.

Iedereen doet mee
Het festival werkt met veel lokale cateraars en boeren, bouwt eigen podia en maakt samen met mensen in dagbestedingen en senioren de festivalvormgeving. Want op Welcome to The Village doet echt iedereen mee.

WTTV volledig circulair

Welcome to The Village streeft er naar zich elk jaar verder te ontwikkelen, zodat we als festival uiteindelijk volledig circulair zijn. Samen met LabVlieland kijken we naar de mogelijkheden om de cirkel van grondstof naar afvalstof en weer terug zo efficiënt mogelijk te maken. We testen nieuwe innovatie ideeën die we in de toekomst kunnen inzetten in onze maatschappij.

Lees meer…

Over de Stichting Welcome to The Village, van 2014 tot nu.
Welcome to The Village wordt georganiseerd door stichting Welcome to The Village. De stichting wordt bestuurd door een directie en gecontroleerd door een Raad van Toezicht. De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft volgens de statuten ten doel: het organiseren van culturele evenementen en festivals en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Wij omschrijven het graag als volgt: Welcome to The Village is een driedaags festival voor podiumkunst, beeldende kunst, social design, voedsel, en innovatie dat jaarlijks in juli plaatsvindt in natuurgebied de Groene Ster, net buiten Leeuwarden. Het festival laat zich zowel op het podium als achter de schermen inspireren door de Sustainable Development Goals. Dat betekent dat we ons inzetten voor een wereld die werkt, met minder ongelijkheid tussen verschillende bevolkingsgroepen, waar mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn, die draait op duurzame energie en waar veel aandacht is voor innovatie.

We zien ons festival als een tijdelijke samenleving op schaal. Binnen dat kader onderzoeken we samen met al onze partners de regels voor onze samenleving in 2030 en de weg naar die wereld die werkt. We geloven dat kunst en cultuur een katalysator zijn voor maatschappelijke innovatie, daarbij is een ‘festival’ een plek waarop een heel uiteenlopende groep mensen afkomt die, vanwege de aard van het evenement, openstaat voor nieuwe mensen en denkbeelden. We gebruiken de vrije sfeer van een festival om tot nieuwe regels en ideeën te komen en om direct in de realiteit te experimenteren met die nieuwe regels.

Het is onze missie om met ons platform, door het programma dat we maken, en de manier waarop we het festival organiseren bij te dragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals. Dit doen we door die grote globale development goals te vertalen naar de hyperlokale situatie van ons tijdelijke dorp, onze samenleving op schaal. Om vervolgens te laten zien dat als deze doelstellingen op kleine schaal haalbaar zijn, ze ook in een groter verband moeten kunnen werken. Want als het werkt in een tijdelijk dorp, dan moet het ook kunnen werken in een echt dorp. En als het dan een regio kan veranderen, kan het daarna de wereld positief veranderen.

Hieronder zijn per jaar alle belangrijke documenten en jaarverslagen (financieel en inhoudelijk) te downloaden.

Downloads belangrijke stukken

Statuten Stichting Welcome to The Village

Zakelijke Gegevens Welcome to The Village

‘Queer op Klompen’ – meerjarenplan WTTV 2021-2024

Welcome to The Village – ANBI Status Publicatieformulier 2020

Rapportage werkgeverseffect WTTV – door RUG

Onderzoek WTTV als circulair festival – door Metabollic

Jaarstukken

Financieel Jaarverslag 2013
https://welcometothevillage.nl/wp-content/uploads/2022/11/WTTV-Belastingdienst-ANBI-publicatieformulier-2021.pdf

Financieel Jaarverslag 2014
Evaluatie WTTV 2014

Financieel Jaarverslag 2015
Evaluatie WTTV 2015

Financieel Jaarverslag 2016
Evaluatie WTTV 2016

Financieel Jaarverslag 2017
Bestuursverslag WTTV 2017

Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018
Lijst voorstellingen en bezoekersaantallen

Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019
Lijst voorstellingen en bezoekersaantallen

Jaarverslag 2020
Jaarrekening 2020

Jaarstukken 2021
Fotoboekje 2021
ANBI Publicatieformulier

Jaarstukken 2022
ANBI Publicatieformulier

Jaarstukken 2023
ANBI Publicatieformulier