-

LILY

Vrijdag & Zaterdag & Zondag
Digitaal Aquatisch Organisme

Lily is een lichtinstallatie dat op het wateroppervlak drijft. Het is geïnspireerd op complexe patronen uit de natuur, zoals scholen vissen of zwermen vogels. Elke Lily is instaat om de interactie aan te gaan met zijn omgeving door sensoren te gebruiken. De beweging van het water, de temperatuur en de grootte van de zwerm hebben allemaal invloed op hun observeerbaar gedrag. De Lily’s maken hun eigen keuzes waardoor ze lichtpatronen creëren die door ons niet zijn te voorspellen en de controle over het werk wegnemen bij de kunstenaar. De natuur is de gastheer van de Lily, en het enige dat invloed op ze uitoefent waardoor hun gedrag een dialoog vormt tussen natuur en technologie. Elke individuele Lily maakt keuzes. De keuzes van de individu worden uitvergroot door de zwerm. Wanneer er gekeken wordt naar het organisme als een geheel beginnen er complexe lichtpatronen te ontstaan.

WERC
Het kunstenaarscollectief WERC werkt in wisselende formaties met uiteenlopende disciplines. Typerend is het experiment met nieuwe media en techniek, waarin ze altijd op zoek zijn naar nieuwe vormen en uitdagingen. Hun gezamenlijke fascinatie is de connectie tussen de digitale en de fysieke wereld. Deze connectie zie je in bijna al hun werk terug. Het Kunstenaarscollectief WERC bestaat uit Joachim Rümke, Olav Huizer, Joachim de Vries en Jelle Valk en is gevestigd in Groningen. Voor voorbeelden van diverse projecten zie: www.werccollective.com