Happy person designing sustainable solutions

Zonneparkeren

Dat Friesland de mooiste provincie van het land is, dat wisten we natuurlijk al. Daarom heeft Provincie Fryslân ook de ambitie om als provinciale organisatie in 2025 geheel energieneutraal en zelfvoorzienend te zijn. Een doel dat DORP alleen maar deelt! Daarom Provincie Fryslân het voortouw nemen door allereerst te kijken hoe eigendom van de provincie kunnen worden omgetoverd in duurzame energieopwekkers. Help jij mee?

ZONNEPARKEREN

Dat Friesland de mooiste provincie van het land is, dat wisten we natuurlijk al. Daarom heeft Provincie Fryslân ook de ambitie om als provinciale organisatie in 2025 geheel energieneutraal en zelfvoorzienend te zijn. Een doel dat DORP alleen maar deelt! Het doel is om de eigen energiebehoefte af te dekken middels de opwek van elektriciteit op eigendommen van de provincie zelf. Dat kan door het installeren van zonnepanelen op bijvoorbeeld gebouwen, op percelen die in eigendom zijn en door carpoolplaatsen om te toveren tot energieopwekkers.

Provincie Fryslân

Provincie Fryslân is een ambitieuze organisatie, die wil laten zien dat voor hen het opwekken van hernieuwbare energie een belangrijke pijler is. Daarom willen ze het voortouw nemen door allereerst te kijken hoe eigendom van de provincie kunnen worden omgetoverd in duurzame energieopwekkers. Uiteraard is uitstraling daardoor van groot belang, want het moet passen bij bij het Friese landschap: transparant, stoer en puur.

Een Stralende Oplossing

Friese (semi-)overheden hebben een groot aantal carpoolplaatsen en parkeerterreinen in eigendom, die als beginpunt van de opdracht dienen. Bekeken is welke van de provinciale carpoolplaatsen kunnen worden voorzien van een overkapping met zonnepanelen. Daarnaast kunnen een aantal worden voorzien van laadpalen en dient er aandacht te zijn voor bevordering van biodiversiteit en circulair materiaalgebruik. Ook kan er samenwerking worden gezocht met lokale energie coöperaties of dorpsbelang om (sociale) burgerparticipatie mogelijk te maken.

De Randvoorwaarden

  • De opgewekte stroom kan rechtstreeks worden gebruikt voor het opladen van elektrische auto’s of worden teruggeleverd aan het net
  • Een ontwerp dat past bij het Friese landschap: transparant, stoer, puur
  • Eenduidige en herkenbare uitstraling
  • Circulair ontwerp en indien mogelijk idem materiaalgebruik

Meer Informatie

Stuur voor meer informatie over dit project een e-mail naar dorp@welcometothevillage.nl.