Duurzaam Urban Sportdak

De Gemeente Amsterdam heeft een sterke focus op duurzaamheid in alles wat ze doen. In 2050 wil deze gemeente klimaatadaptief zijn, heeft ze zonnepanelen op alle daar voor geschikte daken en zijn ze klimaatneutraal en circulair. Echt een streven die past bij Dorp!

URBAN SPORTDAK

Amsterdam is een stad, waar sport en bewegen verweven zijn in het leven van alledag en sport- en beweegaanbod om de hoek is. Een stad met een enorme diversiteit aan sport- en beweegmogelijkheden en aanbieders.

De Sportvisie 2025 heeft negen speerpunten, waarbij nummer 2 een specifieke focus heeft op duurzaamheid: ‘Amsterdam borgt de basiskwaliteit van gemeentelijke sportaccommodaties en ontwikkelt actief gastheerschap op haar accommodaties. Investeringen op bestaande en nieuwe gemeentelijke sportaccommodaties zijn duurzaam.’

Context van dit project

In Amsterdam Zuidoost wordt een sportdak gerealiseerd op een nieuw te bouwen parkeergarage. Het voorlopig ontwerp van het sportdak is er al, echter zijn er nog een aantal duurzaamheidsaspecten die moeten worden behandeld. Op het sportdak zal er een mix zijn van verschillende sporten, voetbal, basketbal, maar ook urban sports zoals onder anderen free runnen

De opdracht voor de Dorplings: hoe kun je het free run parcour verduurzamen zonder dat de kwaliteit van sport verloren gaat? Denk aan hittestressreductie, biodiversiteit, klimaatadaptatie en energiewinning.

Dit zijn de randvoorwaarden:

  • Het sportdak moet inclusief zijn; we willen aandacht voor sporters met een beperking.
  • Innovatie moet passen binnen het ontwerp van het sportdak van DNK.
  • Moet rekening worden gehouden dat het bovenop een dak is, hou rekening met hittestress en wind.
  • Houd rekening dat je te maken hebt met de specifieke sport free runnen.

 Meer info?

Wil je meer info over dit project? Email dorp@welcometothevillage.nl