four construction people driving in a golf cart over festival grounds

Energielandschappen

Een toekomst zonder fossiele brandstoffen: we lijken het allemaal te willen, maar liefst niet te dichtbij huis. De uitdagingen van hernieuwbare energie zijn dus groter dan enkel het vinden van bronnen, maar hebben ook te maken met mindset en met het ontwerpen van iets dat zowel praktisch is, als esthetisch of artistiek interessant. Echt een project voor DORP!

Energielandschappen

Ekwadraat gelooft in een toekomst zonder fossiele brandstoffen. Ekwadraat ziet verandering en verbindt bedrijven, projecten en mensen op unieke manieren. Ze onderscheiden zichzelf door hun innovatief en conceptueel denken. Daardoor heeft Ekwadraat een krachtig antwoord op de moeilijke energie uitdagingen, nu en in de toekomst. Ze nemen verantwoordelijkheid en versnellen de energietransitie.

Context van dit project

Op de Afsluitdijk worden verschillende energie innovaties getest en wordt geprobeerd hoe duurzamere energie op te wekken. Hoewel een prachtig initiatief, blijven er enorme uitdagingen bestaan als het gaat om hernieuwbare energie. Momenteel wordt nog geen 10% van onze energie gepdocueerd op hernieuwbare wijze. Iedereen lijkt pro-hernieuwbare energie, maar niemand wil het in zijn eigen achtertuintje.

Er ligt dus een uitdaging in het veranderen van denkwijzen en on het vinden van de juiste combi tussen hernieuwbare energie en inkomstenbronnen. Daarom heeft Ekwadraat gevraagd een prototype te ontwikkelen voor hernieuwbare energie met een artistiek element, om zo voor tourisme doeleinden in te zetten. Hun hoofdvraag aan de DORPlings is: kun je een hernieuwbaar energieelement ontwerpen dat toeristen aantrekt om herieuwbare energie op een positieve manier te ervaren?

Dit zijn de randvoorwaarden:

  • Heeft een artistiek randje
  • Heeft een weloverwogen business model

 Meer info?

Wil je meer info over dit project? Email dorp@welcometothevillage.nl