Female person creating sustainable construction

Circulair Wonen

De komende jaren staan we voor een enorme opgave op de woningmarkt. Er zal daarom in relatief korte tijd veel gebouwd moeten worden. Vanuit de ambitie om als Noord-Nederland circulair te worden, ligt het voor de hand dat deze woningen ook circulair worden gebouwd. Op DORP willen we daarom kijken naar nieuwe circulaire bouwconcepten.

CIRCULAIR WONEN

De komende jaren staan we voor een enorme opgave op de woningmarkt. Er is een groot woningtekort waardoor mensen niet een huis kunnen vinden of blijven zitten in het huis waar ze nu wonen. Er zal daarom in relatief korte tijd veel gebouwd moeten worden, zowel in de randstad als in het noorden. In het noorden hebben we, als onderdeel van het Deltaplan Noord-Nederland, gezegd dat we 100.000 huizen willen bouwen. Vanuit de ambitie om als Noord-Nederland ook circulair te worden, ligt het voor de hand dat deze woningen ook circulair worden gebouwd. Op DORP willen we daarom kijken naar nieuwe circulaire bouwconcepten.

Gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden heeft met diverse Friese gemeenten de circulaire ambities in de regio onderschreven. Dit houdt in dat ze kijken naar eigen processen en aanbestedingen en dat ze hierin proberen te pionieren met diverse projecten, zo ook met de Citydeal Circulair Bouwen. Dat biedt kansen om de woningbouwopgave snel en met een zo klein mogelijke milieu-impact te realiseren.

Circulaire Woning

Vanuit het Deltaplan Noord-Nederland moeten er 100.000 woningen worden gebouwd in Noord-Nederland. Dit is een uitgelezen kans om niet alleen snel en op grote schaal, maar ook duurzaam te bouwen. Het geeft de mogelijkheid om te kijken naar nieuwe circulaire bouwconcepten die ook verder uitgerold kunnen worden. Belangrijk bij de bouw van deze woningen is dat ze circulair zijn. Bij voorkeur moeten lokale materialen worden (her)gebruikt en moet de woning demontabel en/of modulair zijn. Het doel is om uiterlijk in 2023 alle projecten zo circulair mogelijk uit te vragen zodat in 2030 circulair bouwen de standaard is.

Meer informatie

Stuur voor meer informatie over dit project een e-mail naar dorp@welcometothevillage.nl.