Burgemeester Harmsmaschool – Expositie

Op de Burgemeester Harmsmaschool wordt door twee docenten vrijwilliger het Vak C(ultuur) gegeven, na schooltijd, voor jongeren uit de derde klas. Twee leerlingen hadden interesse in fotografie en tekenen, en onder begeleiding van kunstenaar Lian Hamstra zijn zij begeleid in het maken en opstellen van een expositie van hun eigen werk. Als nevendoel werd gesteld andere leerlingen van Vak C te betrekken bij de organisatie van de expositie, om zo meer leerlingen in contact te brengen met cultuur en het organiseren daarvan.