Off-grid bouwplaats

Hoe kunnen we bewustwording creëren in het duurzaam opwekken en gebruik van elektriciteit op het festivalterrein en op de bouwplaats? Want hoewel een festival en een bouwplaats op het eerste gezicht misschien niet zoveel met elkaar van doen hebben, zijn ze qua organisatie en opbouw best gelijk. Zo zijn er op beide locaties vaak geen voorzieningen aanwezig, vinden er voor een korte tijd activiteiten plaats, lopen er veel mensen rond en is er een hoge energievraag.

OFF-GRID BOUWPLAATS

Hoe kunnen we bewustwording creëren in het duurzaam opwekken en gebruik van elektriciteit op het festivalterrein en op de bouwplaats? Want hoewel een festival en een bouwplaats op het eerste gezicht misschien niet zoveel met elkaar van doen hebben, zijn ze qua organisatie en opbouw best gelijk. Zo zijn er op beide locaties vaak geen voorzieningen aanwezig, vinden er voor een korte tijd activiteiten plaats, lopen er veel mensen rond en is er een hoge energievraag.

Van Wijnen

Van Wijnen is een bouw en ontwikkelingsbedrijf dat meer doet dan bouwen alleen. Ze ontwikkelen, bouwen, beheren en onderhouden. Bij Van Wijnen staan duurzaamheid en circulariteit hoog in het vaandel. Daarom hebben ze in de regio’s Noord en Oost een aparte afdeling circulariteit. Ook zijn ze bezig met experimenteel circulair bouwen en wonen, zoals bijvoorbeeld op De Loskade in Groningen. Ze willen nu al kijken en doen naar de bouw van de toekomst.

Een off-grid Bouwplaats

De afgelopen jaren heeft Van Wijnen vanuit diverse perspectieven op DORP opdrachten uitgezet rondom de off-grid bouwplaats. Vanuit de voorgaande jaren zijn er diverse uitkomsten, zoals het algoritme van de editie van 2018 en de gebruikersinterventie uit 2019. Dit jaar wil Van Wijnen graag kijken naar de methodes voor de planning, specifiek gericht op de projectleiders en projectvoorbereiders en de materieeldienst. Hoe kun je de verschillende scenario’s voor de off-grid bouwplaats afwegen zowel in kosten als in effect, en kan hier een methode uit worden gedestilleerd?

In de planning voor de bouwplaats wordt er altijd een berekening gemaakt op het energieverbruik voor het bouwproces en de kosten om hierin te voorzien. Aan de hand van dit proces doet de materieeldienst een voorstel om aan deze energievraag te kunnen voldoen. In deze manier van werken wordt er vaak weinig aandacht besteed aan duurzame of circulaire opties omdat deze meer tijd vergen om uit te zoeken en financieel vaak niet voordeliger zijn. Een van de interventies die Van Wijnen op dit moment doet is het meten van het huidig verbruik om zo een goede inschatting te kunnen geven voor de toekomst.

Constateringen tot nu toe:

  • Er is niet altijd kennis in huis bij de huidige leveranciers rondom de circulaire opties
  • Vanuit de huidige manier van werken blijkt dat het mogelijk maken van de off-grid bouwplaats met batterijen/accu’s en zonnepanelen het meest succesvol is

De randvoorwaarden

  • Moet werken op een bouwplaats en een festival
  • Kennis over nieuwe methodes moet (relatief gemakkelijk) overdraagbaar zijn aan verantwoordelijken
  • Moet verplaatsbaar zijn
  • Moet aansluiten bij de doelgroep
  • Gamification door middel van competitie zou goed werken binnen de bouw

Meer informatie

Stuur voor meer informatie over dit project een e-mail naar dorp@welcometothevillage.nl.