Off-grid bouwplaats

Hoe kunnen we bewustwording creëren in het duurzaam opwekken en gebruik van elektriciteit op het festivalterrein/de bouwplaats? En kunnen we, door het gebruik en het opwekken van elektriciteit inzichtelijk te maken, het onderwerp leuker en begrijpelijker maken voor bezoekers of bouwers op het terrein?

Van Wijnen

Van Wijnen is een bouw en ontwikkelingsbedrijf dat meer doet dan bouwen alleen. Ze ontwikkelen, bouwen, beheren en onderhouden. Bij Van Wijnen staan duurzaamheid en circulariteit hoog in het vaandel. Daarom hebben ze in de regio’s Noord en Oost een aparte afdeling circulariteit. Ook zijn ze bezig met experimenteel circulair bouwen en wonen, zoals bijvoorbeeld op De Loskade in Groningen. Ze willen nu al kijken en doen naar de bouw van de toekomst.

Van Wijnen biedt samen met Welcome to the Village deze challenge aan. Hoewel een festival en een bouwplaats op het eerste gezicht misschien niet zoveel met elkaar van doen hebben, zijn ze qua organisatie en opbouw best gelijk. Zo zijn er op beide locaties vaak geen voorzieningen aanwezig, vinden er voor een korte tijd activiteiten plaats, lopen er veel mensen rond en is er een hoge energievraag. Dit wordt nu vaak opgelost met aggregaten, mobiele toiletten en vrachtwagens vol water.

Een off-grid bouwplaats

Om hun doelstellingen te bereiken werkt Van Wijnen toe naar een off-grid bouwplaats die circulair en zelfvoorzienend is. Welcome to the Village heeft deze ambitie ook. Vorig jaar werkte een groep op DORP aan deze uitdaging en kwam tot de conclusie dat er meerdere factoren van invloed zijn op het bereiken van een off-grid bouwplaats op het gebied van energie. De energiebehoefte, het aanbod, de opslag van energie, verschillende oplossingen, de omgeving, er zijn allerlei factoren om rekening mee te houden.

In de praktijk merkt Van Wijnen dat het plaatsen van een duurzame energievoorziening op een bouwplaats niet altijd even gemakkelijk is. Je moet rekening houden met andere dingen, wat het voor medewerkers ingewikkeld maakt. De energievoorziening is vaak een sluitpost bij het inrichten van de bouwplaats. Er wordt snel gekozen voor de bekende en gemakkelijkste oplossingen. Prototypes van DORP 2018 lieten zien dat hulpmiddelen op het gebied van communicatie een grote meerwaarde hebben.

Dit jaar wil Van Wijnen samen met Welcome to the Village verder werken aan de energievoorziening binnen de zogenaamde off-grid basecamps. Niet in de richting van technische oplossingen, maar oplossingen op het gebied van bewustwording en communicatie.

Dit zijn de randvoorwaarden

  • Moet werken op een bouwplaats en een festival
  • Moet verplaatsbaar zijn
  • Moet aansluiten bij de doelgroep
  • Gamification door middel van competitie zou goed werken binnen de bouw

Kom dit project bekijken op DORP

De DORPelingen werken de hele week hard aan deze uitdaging. Ben jij Welcome to the Village bezoeker? Kom dan ook zeker hier een kijkje nemen op het DORPeiland.

Meer informatie

Stuur voor meer informatie over dit project een e-mail naar dorp@welcometothevillage.nl.