Noordelijke festivals betrekken voormalig vluchtelingen bij organisatie

New Faces: pilot met nieuwkomers krijgt vervolg

Samen met Oerol en Into The Great Wide Open betrekken we dit jaar opnieuw een aantal mensen die kortgeleden naar Nederland zijn gevlucht als vrijwilliger bij Welcome to The Village. Met dit project onderzoekt Iepen UP (onderdeel van Leeuwarden-Fryslân 2018) hoe festivals het beste kunnen bijdragen aan integratie. 

De afgelopen jaren zijn in Nederland veel asielzoekers opgevangen, het merendeel tussen de achttien en dertig jaar oud. Veel van hen kampen met een geïsoleerd bestaan. Ze hebben vaak moeite om hun nieuwe leven op te bouwen en werk te vinden. Nederlandse leeftijdsgenoten hebben over het algemeen weinig contact met deze doelgroep. Daarom werkt Iepen UP met Innofest, Rijksuniversiteit Groningen en drie festivals samen aan het project “New Faces”.

“New Faces” nodigt nieuwkomers uit om als vrijwilliger bij het festival aan de slag te gaan om werkervaring op te doen, nieuwe vrienden te maken en Nederland op een andere manier te leren kennen. Voor festivals is dit een mooie kans om hun festival inclusiever en interessanter te maken. Ze betrekken een nieuwe doelgroep bij hun festival en brengen mensen met verschillende achtergronden bij elkaar.

Iepen UP onderzoekt samen met Rijksuniversiteit Groningen en Innofest in hoeverre het project bijdraagt aan betere integratie en hoe festivals dit het best kunnen organiseren. De resultaten worden met een toolkit aan het eind van dit jaar gepresenteerd. De ambitie is dat dit initiatief vast onderdeel wordt van de festivalorganisatie. En dat andere festivals in heel Europa hetzelfde gaan doen. Festivals kunnen zo een voortrekkersrol spelen in betere integratie van verschillende doelgroepen.

Vorig jaar organiseerden we samen met Iepen UP een pilot van dit project. Maar liefst tien procent van al onze vrijwilligers bestond uit mensen met een vluchtelingenachtergrond. Voor deze deelnemers bleek het een mooie kans om uit hun dagelijkse omgeving te stappen, vaak vol trage procedures en isolement. En ook om werkervaring op te doen, een lokaal netwerk op te bouwen, en Nederland als festivalland te leren kennen.

Data& locaties: Oerol (15 t/m 24 juni, Terschelling), Welcome to The Village (19 t/m 22 juli, Leeuwarden), Into the Great Wide Open (30 augustus t/m 2 september, Vlieland)

Foto: Hans Jellema

Nieuws

Met pijn in ons hart hebben we het besluit genomen om het festival Welcome to Village in 2023 niet door te laten gaan. De afgelopen tijd werkten we keihard aan de zoektocht naar een nieuwe locatie. Het is niet gelukt om op tijd een geschikte plek te vinden. Hierdoor kunnen we het festival niet met […]

Maar: Welcome to The Village zet door!