Circulair Straatmeubilair

Gemeente Leeuwarden is op zoek naar circulair straatmeubilair en vraagt of het mogelijk is om hun eigen afvalstromen hiervoor te gebruiken. Vanuit de afvalstromenanalyse kan een keuze worden gemaakt voor het soort grondstof.

Gemeente Leeuwarden

De provincie Friesland profileert zich de afgelopen jaren sterk als ontwikkelregio voor bedrijven en kennisinstellingen. Het doel is om in 2025 dé circulaire ontwikkelregio van de Europese Unie zijn. In het behalen van dit doel speelt de gemeente Leeuwarden een faciliterende rol door onder andere circulaire innovaties op verschillende manieren te stimuleren. Zoals het programma Volhoudbaar (5 december 2018) van de gemeente Leeuwarden luidt, willen zij een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving creëren met een duurzame en concurrerende economie. De transitie van een lineaire naar een circulaire economie betreft één van de drie programmalijnen, waarbij de gemeente inzet op de onderwerpen watertechnologie, agri-food, duurzaamheid, energie, grondstoffen en het beantwoorden van maatschappelijke opgaves. Daarnaast richt zij zich op de grondstoffen van de eigen organisatie en het inkoopbeleid. Hiervoor heeft de gemeente Leeuwarden de Duurzame Leverancier gevraagd om haar eigen manier van denken en doen eens kritisch onder de loep te nemen. Verandering begint immers bij jezelf, ook voor de gemeente Leeuwarden.

Circulair Straatmeubilair

De gemeente heeft een analyse uit laten voeren op hun grondstoffen om te komen tot besparing en stappen richting een circulaire organisatie. Vanuit deze analyse blijkt dat er nog best wat stappen te maken zijn. Deze wil de gemeente ook graag verbinden aan de circulaire ambitie van Friesland zoals ze deze met verschillende overheden heeft ondertekend. Daarin zijn onder andere de volgende doelstellingen opgenomen:

  • In 2020 kopen alle Friese gemeenten 10% circulair in.
  • In het herinrichten of inrichten van de openbare ruimte wordt gebruik gemaakt van circulair straatmeubilair.
  • Er worden alleen nog maar voertuigen aangekocht die op hernieuwbare brandstoffen kunnen rijden.

Dit zijn de randvoorwaarden

  • Gemaakt van afvalstromen gemeente
  • Circulair
  • Lang meegaan, demontabel
  • Hufterproof

Kom dit project bekijken op DORP

De DORPelingen werken de hele week hard aan deze uitdaging. Ben jij Welcome to the Village bezoeker? Kom dan ook zeker hier een kijkje nemen op het DORPeiland.

Meer informatie

Stuur voor meer informatie over dit project een e-mail naar dorp@welcometothevillage.nl.