Kleding van sigarettenfilters

Veel afval binnen festivals is goed zichtbaar, zoals  plastic bekers, voedsel en de bakjes waar dit in geserveerd wordt. Sigarettenpeuken worden nog vaak over het hoofd gezien. Zij lijken onschuldig terwijl sigarettenfilters eigenlijk als chemisch afval beschouwd zouden moeten worden, Hun impact op de omgeving is namelijk erg groot. Om maar een voorbeeld te noemen: een filter kan in luttele uren een plas met water verontreinigen. 

Het CELTH onderzoek - dat door NHTV en Stenden Hogeschool in 2016 bij Welcome to The Village is uitgevoerd - heeft becijfert dat een groot deel van de peuken, meer dan 45.000 tijdens Welcome to The Village, op de grond terecht komt. Goed nieuws is dat bezoekers bereid zijn mee te denken naar een oplossing om filters te verzamelen. Maar wat is dan de volgende stap? Wat moet je er mee? 

Bijna alle filters bestaan uit 12.000 op plastic lijkende cellulose-acetaat vezels. Dat is ook de reden waarom tot twaalf jaar kan duren voordat een peuk volledig is vergaan. Echter uit cellulose-acetaat kunnen ook garen gesponnen worden, volgens ene procedé die is verfijnt door kunstenaar Isaac Monté. Marisa de Brito (NHTV) en Elena Cavagnaro (Stenden) hebbend daarom contact gezocht met Isaac Monté en hem gevraagd een kunstwerk te creëren uit de sigarettenpeuken die zijn verzameld tijden Welcome to The Village. Het kunstwerk laat op een silhouet een must en een sjaal zien, gebreid uit gaar gesponnen uit in totaal 16.700 sigaretten peuken. Infographics geven aan hoe veel milieuschade hiermee is voorkomen. Het is een ’conversation piece’ om mensen bewust te maken niet alleen dat peuken niet op de grond horen maar ook dat ook deze vorm van afval als materiaal kan dienen voor iets nieuws.

Sjaal en muts ruiken niet, en zijn zijdenzacht. Esther Siboni (Stenden Hotelschool) draagt ze op deze foto met zichtbaar plezier. Zou jij bereid zijn een sjaal of muts te kopen gemaakt van sigarettenpeuken?