we zoeken kunstenaars en designers

Tegen de regels in
Voor de vierde editie van Welcome to The Village (15-17 juli 2016) in Leeuwarden zijn we samen met Cultuur+Ondernemen op zoek naar kunstenaars en designers die invulling willen geven aan het kunstprogramma. We vergelijken ons festival met een dorp en zoeken vooral projecten waarmee we mensen uitdagen om na te denken over de systemen en regels van onze tijdelijke mini-maatschappij. Dat kan bijvoorbeeld met een kunstwerk, workshop of innovatief project.

Ons festival is voor drie dagen een plek buiten de realiteit. Een tijdelijke samenleving die we zelf maken. Het is een speelveld waarbinnen we met start-ups, boeren, creatieven, koks, kunstenaars en ondernemers onderzoeken hoe we het ideale dorp bouwen. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Voor het beeldend kunstprogramma zoeken we projecten die spelen met de regels van het dorp: geschreven, ongeschreven, natuurkundig of poëtisch. Als het festival een experimenteerplek is, mogen ook de regels worden bevraagd. We zoeken naar poëtische werken waarover onze bezoekers struikelen, tot denken wordt aangezet of misschien zelfs tot handelen.

Het overkoepelende thema van deze oproep is ‘tegen de regels in’. We delen onze zoektocht op in drie categorieën. Let op: voor alle drie geldt dat het project niet per sé nieuw hoeft te zijn of dat het niet beslist om nieuw werk hoeft te gaan. Als je al een project of bestaand werk hebt dat goed beantwoordt aan de vraag, kun je dat ook indienen.

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 februari, bij interesse is er op 18 januari een informatieavond in Amsterdam.

1. Beeldende kunstprojecten

Kunst laat je op een andere manier naar de wereld kijken. Bijvoorbeeld door vragen te stellen over de huidige opvattingen en regels. We zoeken beeldende kunstprojecten die de regels van het spel bevragen en mensen uitdagen om hun eigen wereldbeeld tegen het licht te houden. Het zijn projecten die duwen, trekken, aaien, over de regels en gewoontes van de dagelijkse werkelijkheid heen stappen en het spel tonen, maken of breken.

2. Co-creatieprojecten/workshops

De unieke situatie van Welcome to The Village - het festival als een tijdelijke mini-samenleving - kan worden gebruikt om antwoord te krijgen op prangende (maatschappelijke) vragen. We zoeken dan ook projecten waar kunstenaars en designers in co-creatie met de festivalbezoeker aan de slag gaan met een onderzoeksvraag over ons tijdelijke dorp en de regels daarvan. De bezoeker is mede-eigenaar van het project en er wordt ook echt een gezamenlijk (artistiek) werk opgeleverd.

3. Projecten voor DORP

We zoeken kunstenaars of designers die vanuit artistieke middelen en ideeën werken aan een betere wereld, met projecten op het snijvlak van kunst, technologie, duurzaamheid en innovatie. We zoeken hier naar dwarskijkers, kunstenaars die op een andere manier denken of tegen technologie aankijken. Je meldt je voor deze oproep aan met een eigen product, project of te ontwikkelen idee dat past binnen de uitgangspunten van DORP. Let op! DORP duurt van 8 t/m 17 juli.

Over DORP
Welcome to The Village is een tijdelijke mini-maatschappij. Een living lab waarin we nieuwe oplossingen en producten uitproberen die eerst ons festival en daarna de wereld om ons heen beter maken. Vanuit deze gedachte realiseren we met onder andere de TU Delft, Frysklab, Frisian Design Factory en heel veel ondernemers een ‘makersdorp’ in het hart van het festival. Kunstenaars zijn in DORP onmisbaar voor het anders denken, proberen, ontwerpen en maken om tot nieuwe oplossingen te komen.
Zie hier voor nog meer informatie over DORP.

Interesse? Via deze link kun je je aanmelden. Hier vind je ook alle informatie over vergoedingen, belangrijke data en de informatieavond.