#DORPSLAB: Redesign Packages

Stel, je drinkt tijdens Welcome to The Village een kopje koffie of eet een hapje. Gooi je dan je bekertje, bordje of servetje in de prullenbak? Onderzoek wijst uit dat de vormgeving van de verpakking van je bekertje of je pakje koekjes zeer bepalend is voor de kans dat je het recyclet. Bij Redesign Packages gaat promovendus Josefine Geiger van de Rijksuniversiteit Groningen samen met studenten van de Frisian Design Academy aan de slag met deze kwestie. 
 
‘De hypothese is dat de afweging om iets weg te gooien mede bepaald wordt door de uitstraling van het product’, vertelt Geiger, die haar onderzoek uitvoert voor haar proefschrift bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Geiger gaat, samen met psychologie- en de design-studenten, een veldtest uitvoeren om te kijken wat mensen motiveert om verpakkingen te hergebruiken. 

Welke verpakkingen daadwerkelijk worden ingezet als testmateriaal blijft nog even geheim omdat het de testresultaten kan beïnvloeden. Toch denkt Geiger dat het makkelijker is om lichte of plastic verpakkingen weg te gooien. ‘Of je het vervolgens in de juiste bak gooit, heeft ook te maken met de waarde die je aan zo’n verpakking toekent. We gaan er met dit onderzoek eigenlijk al vanuit dat het zo is. Dus misschien dat een zwaardere verpakking waardevoller aanvoelt en dus moeilijker weg te gooien is. We focussen op het design en niet op het materiaal van de verpakking’, zegt Geiger. 

Vaststaat dat een verpakking een grote invloed heeft op het koopgedrag. Maar hoe dat zit bij het weggooien ervan, is nooit voldoende uitgezocht. Terwijl juist daar kansen liggen, vindt onze innovatieprogrammeur Stefan Kunst. ‘Als je verpakkingen op een bepaalde manier ontwerpt, gaan mensen ze sneller recyclen, denken we. Wij verwachten dat de producten die grote fabrikanten als Unilever en FrieslandCampina over drie jaar op de markt brengt volgens deze normen ontworpen zijn. We nodigen deze bedrijven en designers van voedselverpakkingen ook uit om mee te doen en hun voordeel met de resultaten te doen.’